Balenpers onder logistieke druk

 

In een vervolgproject voor de verbetering van organisatie en bedrijfsproces hanteert BOA Recycling Equipment het door LOGICS ontwikkelde ‘business model’ als kapstok. De uiteindelijke doelstelling is om de servicegraad naar de markt verder te verhogen en tegelijkertijd tot een verbetering van de interne efficiëntie te komen. In vier fasen wordt invulling gegeven aan de ‘logistieke as’ door het hele ordertraject. Cruciaal hierbij is een actieve inbreng van de direct betrokken functionarissen. Zodoende realiseert BOA een werkwijze die is toegespitst op de bedrijfsspecifieke situatie en tevens goed is geborgd in de organisatie.
 

   

Integrale planningsstructuur
Het project ‘Integrale planningsstructuur bij BOA’ beoogt de samenhang in het bedrijfsproces te versterken. Kenmerkend voor de verbeterpunten bij BOA is dat de onderlinge afstemming tussen de disciplines onvoldoende is.
Derhalve zijn medewerkers betrokken uit de afdelingen sales, engineering, bedrijfsbureau èn werkplaats, waarmee het project bedrijfsbreed gedragen wordt.

Trefwoorden bij de invulling van het project zijn:

  • Levertijdbepaling
  • Technische specificaties
  • Orderdoorloopschema
  • Capaciteitsplanning (in het bijzonder van engineeringsactiviteiten)
  • Materiaalbeschikbaarheid
  • Taaksgewijze aansturing
  • Voortgangsbewaking
 

Stand van zaken
Eerst is een grondige uitwerking gemaakt van de methodieken, met een invulling die voor BOA tot een werkbare oplossing leidt. Vervolgens is nadrukkelijk aandacht besteed aan adequate IT-ondersteuning. Hiervoor is het gebruikte ERP-systeem op diverse punten beter ingericht en sommige rapportages zijn aangepast. Bovendien zijn enkele eenvoudige (BOA-specifieke) aanvullende hulpmiddelen ontwikkeld voor de aanloopfase van een project.

Inmiddels is de kick-off van het project geweest, te beginnen met de orderacceptatie en levertijdbepaling. In de komende tijd zal de werkwijze in de rest van het traject worden uitgerold. In eerste instantie zal de informatie-overdracht verduidelijken en ontstaat een beter overzicht van alle leveringsverplichtingen met de onderlinge afhankelijkheden. Zodra er projecten volgens de aangepaste werkwijze in uitvoering gaan moet de grip op de voortgang vergroten en zal ook de efficiëntie verbeteren.

 
Logistiek-organisatorische innovatie
Vanwege de vernieuwende aanpak van deze organisatorische verbeteringen bij BOA wordt dit project door het provinciale subsidieprogramma ‘Overijssel innoveert verder!’ ondersteund. Dit onderstreept het vooruitstrevende karakter dat BOA uitdraagt in haar motto ‘Built on ambition’.

LOGICS brengt haar
relaties tweemaal
per jaar door middel van
een digitale nieuwsbrief
op de hoogte over ontwikkelingen
met betrekking tot klanten of
projecten en over andere wetens-
waardigheden.

Wilt u onze nieuwsbrief ook
graag ontvangen? Meld u
dan aan via het contactformulier. 

© 2009 - 2020 LOGICS bv    Adviesbureau voor prestatieverbetering in productielogistiek