Flow van slangenpompen

 

wmb-spx-exploded-thumb
 
In haar streven naar continue verbetering overweegt Watson-Marlow Bredel (WMB) om in het kader van het World Class Manufacturing programma One Piece Flow te introduceren voor het montageproces van de slangenpompen. Omdat LOGICS aan de basis heeft gestaan van de logistieke inrichting bij WMB, is LOGICS gevraagd een inventarisatie te maken van de kansen en bedreigingen bij de invoering van OPF vanuit de productielogistieke context.
   

One Piece Flowwmb_transp
In het algemeen zijn een aantal voordelen te behalen met OPF:

 • Vergroting transparantie van het proces
 • Makkelijker personeel inschakelen
 • Vergroting flexibiliteit in capaciteit
 • Verbetering kwaliteit
 • Verkorting doorlooptijd
 • Verhoging veiligheid
 • Vergroting klantflexibiliteit
 • Verlaging voorraad
 • Verhoging productiviteit
 • Eenvoudiger materiaalaanvulling
 • Reductie benodigd vloeroppervlak
 • Schok in de organisatie om cultuurverandering te krijgen

Door het montageproces op te delen in stappen kunnen de werkmethodes helder en eenvoudig worden vastgelegd per stap. Het overzicht over materialen en gereedschap is overzichtelijk omdat alleen het voor die stap benodigde gereedschap aanwezig is. Hierdoor wordt het inzetten van ingehuurde operators eenvoudiger. Door operators een deel van het proces te laten uitvoeren neemt de frequentie toe waardoor ze de stap beter zullen beheersen. Jobroulatie kan er vervolgens voor zorgen dat ze alle stappen van proces beheersen. Merk op dat OPF geen noodzakelijke voorwaarde is om het montageproces te documenteren in de vorm van werkinstructies. Doordat de montage bij WMB al ordergericht is zijn de voordelen van OPF minder groot dan algemeen verondersteld.

 

Logistieke model
Vanuit het logistieke model is ingezoomd op het proces ‘montage’ om de interactie van het proces met de overige processen in kaart te brengen. De gedachte van het model is dat als de interactie van een proces met zijn omgeving niet verandert, de inhoud van het proces aangepast kan worden zonder de processen waar interactie mee is te veranderen.

Hiermee komen de volgende aandachtsgebieden naar voren:

 • Grilligheid van de orderintake
 • Capaciteitsplanning
 • Detailplanning / Aansturing
 • Bevoorrading van de lijn
 • Ordergerichte toelevering aan de lijn
 • Prestatie-indicatoren
 • Lijnonbalans

Deze punten zijn verder uitgewerkt en waar nodig zijn aanbevelingen gedaan voor een inrichting. Vanuit de logistieke context zijn er geen doorslaggevende beperkingen om OPF te introduceren.

 
Conclusie: hoewel de te verwachten verbeteringen geringer zullen zijn dan algemeen verwacht van OPF, moet een grote mate van flexibiliteit in capaciteit kunnen worden aangewend om met de grilligheid van de orderintake bij WMB om te gaan. Daarvoor is de invoering van OPF noodzakelijk.

LOGICS brengt haar
relaties tweemaal
per jaar door middel van
een digitale nieuwsbrief
op de hoogte over ontwikkelingen
met betrekking tot klanten of
projecten en over andere wetens-
waardigheden.

Wilt u onze nieuwsbrief ook
graag ontvangen? Meld u
dan aan via het contactformulier. 

© 2009 - 2023 LOGICS bv    Adviesbureau voor prestatieverbetering in productielogistiek