Innovatievouchers


LOGICS is erkend als kennisleverancier in het kader van
de regeling voor innovatievouchers. De subsidieregeling van
innovatievouchers staat onder auspiciën van SenterNovem
– een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken –
en is bedoeld om een brug te slaan tussen mkb-bedrijven en
(publieke) kennisinstellingen.

Met de innovatievouchers kunnen mkb-bedrijven bij hun ambitie om producten of processen te vernieuwen en/of te verbeteren toegang krijgen tot (wetenschappelijke) kennis die aanwezig is bij (publieke) onderzoeksinstellingen. In 2009 is er door SenterNovem als pilot
een serie zogenaamde Private innovatievouchers gelanceerd waarmee de mogelijkheden en het bereik van de vouchers wordt vergroot. Syntens verzorgt de beoordeling van de projectaanvragen. Vanwege het enorme succes wordt deze voucherregeling in 2010 gecontinueerd, waarbij het aantal vouchers beperkt is.

Als eerste kennisinbreng binnen deze subsidieregeling zal LOGICS in het kader van een logistiek innovatieproject de mogelijkheden onderzoeken van processimulatie bij de optimalisatie van doorlooptijden. De productie-omgeving wordt gekenmerkt door een grillige orderinstroom, variabele routingen en parallelle bewerkingen. Afgezien van de modellering van de omgeving – met een flexibele toewijzing van de resources – zal met name worden onderzocht op welke wijze processimulatie het inzicht in de doorstroming kan vergroten, welke onderlinge afhankelijkheden er zijn en in welke mate er verbetering mogelijk is.

LOGICS brengt haar
relaties tweemaal
per jaar door middel van
een digitale nieuwsbrief
op de hoogte over ontwikkelingen
met betrekking tot klanten of
projecten en over andere wetens-
waardigheden.

Wilt u onze nieuwsbrief ook
graag ontvangen? Meld u
dan aan via het contactformulier. 

© 2009 - 2020 LOGICS bv    Adviesbureau voor prestatieverbetering in productielogistiek