Prestatie-indicatoren als stuurmiddel

 

Tegenwoordig wordt in vrijwel elk productiebedrijf gewerkt met prestatie-indicatoren. Echter, prestatie-indicatoren moeten mèèr zijn dan regelmatige metingen die als kleurige grafieken op een bord aan de wand worden gehangen. In de visie van LOGICS moet de inrichting van een goede set prestatie-indicatoren inzicht geven in de verschillende processen en hun onderlinge afhankelijkheden, waarmee aanknopingspunten ontstaan voor (de prioriteitstelling van) verbeteracties. Leidinggevenden moet prestatie-indicatoren actief gebruiken als stuurmiddel om blijvend te verbeteren. Daarom moet er meer tijd aan worden besteed dan aan het ‘blussen van brandjes’.
 
pi_radarHoewel ieder bedrijf of proces uniek is en vraagt om een oplossing op maat, geldt in het algemeen dat prestatie-indicatoren een weging moeten tonen van verschillende aspecten: kwaliteit, tijd en kosten zijn van nature conflicterende doelstellingen. Hierin moet ieder proces een balans vinden; afhankelijk van de productie-omgeving liggen de accenten verschillend.
De balans is eenvoudig weer te geven met een zogenaamd ‘radardiagram’ waarbij de relevante indicatoren op de assen staan die vanuit de centrale oorsprong beginnen: hoe groter het deel van het diagram is dat wordt afgedekt, des te beter is de prestatie.
 

……….. “kwaliteit, tijd en kosten
………… zijn van nature conflicterend”

 
Uiteraard is dit totaaloverzicht slechts het vertrekpunt. Op basis van de ‘grote lijn’ moet kunnen worden ingezoomd op onderliggende details, bijvoorbeeld om incidenten uit te sluiten terwijl daar in praktijk veelal de meeste aandacht naar uitgaat.

Van elke indicator kan de prestatie over een bepaalde periode worden getoond met het verloop in de tijd als trendmatige ontwikkeling en – belangrijker nog – de spreiding als een mate van beheersing. Er moet worden gekeken naar de samenhang tussen indicatoren en ook moet duidelijk worden in hoeverre de processen elkaar beïnvloeden. Uiteraard is het hierbij van belang dat een herkenbare vertaalslag naar ‘de werkvloer’ wordt gemaakt.

 

pi_trend

 
Vanwege de grote hoeveelheid gegevens moeten doorsnijdingen kunnen worden gemaakt (naar klanten, producten, bewerkingen, etc.) en zijn opdelingen naar oorzaken gewenst. In praktijk vormt de informatievoorziening hier regelmatig een belemmering. Desondanks is het belangrijker te weten welke informatie er nodig is, dan eenvoudigweg te kijken welke – soms achterhaalde – gegevens er beschikbaar zijn.
 

pi_details

 
Hoewel het verkrijgen van de gewenste gegevens dus vaak lastig is, mag dat op voorhand geen excuus zijn om geen goed ontwerp te maken. Dat vereist overzicht en soms enige afstand van de dagelijkse problematiek en daarom helpt LOGICS verscheidene van haar klanten om een passende set prestatie-indicatoren in hun specifieke situatie uit te werken. Hoe goed kunt ù eigenlijk sturen met uw prestatie-indicatoren? LOGICS helpt u graag om een heldere blik vooruit te krijgen.
 

Uiteraard is de beschrijving van
de projecten met onze aanpak
beknopt weergegeven.
Wij zijn natuurlijk graag bereid
om u een nadere toelichting te
geven op de mogelijkheden in
uw specifieke bedrijfssituatie.

Wilt u meer weten over
de projecten van LOGICS?
Neem dan nu contact op.

André van Kaam
0653384978
a.vankaam@logicsbv.nl 

© 2009 - 2020 LOGICS bv    Adviesbureau voor prestatieverbetering in productielogistiek