Onder het uitdagende motto ´Benut uw kansen!´ organiseerden STODT en LOGICS
op donderdag 10 december jl. een themabijeenkomst voor productiebedrijven gericht op de mogelijkheden voor prestatieverbetering door toepassing van slimme logistiek
en techniek
.

In het verspaningscentrum van STODT verzamelden zich ruim 25 geïnteresseerden om ideeën op te doen. In de afgelopen tijd zijn voorraden en capaciteit afgebouwd, terwijl de druk op prijs en levertijd is toegenomen. In de toekomst worden snelheid en beheersing van het productieproces nog belangrijker. Ondanks noodgedwongen kostenverlagingen zijn er, met het vooruitzicht op een herstel van de marktvraag,
juist nu investeringen nodig in productievernieuwing.

 
Logistieke buigzaamheid.
André Arentsen, consultant bij LOGICS, presenteerde de business case van Wila B.V., producent van kantpersgereedschappen. Aan de hand van diverse veranderingen van de product-marktcombinatie die Wila in de afgelopen jaren doormaakte, is toegelicht op welke wijze het logistieke proces moet kunnen meeveranderen.

Op basis van praktijkvoorbeelden zijn verschillende logistieke keuzes aan de orde gekomen, zoals de methode voor forecasting, de tactische keuzes van bestelmethode en werklastbalancering, de afstemming van capaciteitsbehoefte en het gebruik van prestatie-indicatoren.

Kenmerkend voor deze onderwerpen is dat ze over het algemeen wel bekend zijn, hoewel de juiste toepassing in een bedrijfssituatie veelal voor hoofdbrekens zorgt. Bovendien moet niet worden vergeten dat de logistieke organisatie steeds dient te worden aangepast aan de omstandigheden.

 
 
Technisch maatwerk.
Daarna gaf Rob Boogert, manager business unit Technologie bij STODT, uitleg over technische oplossingen om het buigen op maat in één keer goed te kunnen doen. Door een gestructureerde aanpak vanaf het ontwerpproces kunnen de efficiëntie en reproduceerbaarheid van de uitvoering sterk worden verbeterd, hetgeen overtuigend werd aangetoond met verschillende voorbeelden.
 
Kennis voor de toekomst.
Tot slot gaf Jeroen Rouwhof, vakgroepmanager Bedrijfsopleidingen, een overzicht van het praktijkgerichte kennisaanbod dat productiebedrijven vinden bij STODT in haar rol als kenniscentrum voor toekomsttechniek. Als laatste aanvulling werd in dit verband
de workshop Productielogistiek geïntroduceerd, die in samenwerking door STODT en LOGICS wordt verzorgd.

Nadere informatie over de workshop Productielogisitiek en het verdere kennisaanbod van STODT vindt u op www.stodt.nl.

LOGICS brengt haar
relaties tweemaal
per jaar door middel van
een digitale nieuwsbrief
op de hoogte over ontwikkelingen
met betrekking tot klanten of
projecten en over andere wetens-
waardigheden.

Wilt u onze nieuwsbrief ook
graag ontvangen? Meld u
dan aan via het contactformulier. 

© 2009 - 2020 LOGICS bv    Adviesbureau voor prestatieverbetering in productielogistiek