Kies de juiste tools

Vrijwel ieder productiebedrijf is dagelijks bezig met het verbeteren van de prestatie, soms in de vorm van een project om een nieuwe methode te implementeren en vaak simpelweg door het oplossen van fouten waarbij wordt geprobeerd deze in het vervolg te voorkomen. Vanuit het motto prestatieverbetering in productielogistiek juicht LOGICS al deze inspanningen natuurlijk van harte toe. Toch bestaat vaak de indruk dat “er meer in zit” omdat de gebruikte tools niet geschikt zijn of omdat deze niet optimaal worden ingezet.

GereedschapskistSuccesverhalen in vakbladen en op internet kunnen de indruk wekken dat een verbeter-project vrijwel altijd slaagt; uit onderlinge uitwisseling van ervaringen blijkt geregeld het tegendeel en dat is jammer.
Ondanks indrukwekkende benamingen en afkortingen hoeft verbeteren in de visie van LOGICS niet complex te zijn. Het is vooral lastig om te kiezen uit de gereedschapskist met tools en technieken die de diverse verbetermethodes bieden. “Wat is het juiste tool voor het èchte probleem?”

LOGICS heeft geen ‘standaard’ oplossing. Want al lijken bedrijven nog zo veel op elkaar, elke situatie blijkt altijd weer unieke kenmerken te hebben. Het is daarom nooit verstandig om de aanpak van een ander bedrijf klakkeloos over te nemen. LOGICS hanteert wel standaard een gestructureerde aanpak met 4 stappen – belichten, stroomlijnen, bijstellen en borgen – waarin we het totaalplaatje steeds voor ogen houden.

Of het nu gaat om de invoering van een nieuwe werkwijze, de afstemming van de informatieoverdracht tussen functionarissen of om de selectie en inrichting van een ERP-systeem, het begint voor LOGICS altijd met een goede analyse en een duidelijke doelstelling: “Wat is er nodig? Wat zijn de randvoorwaarden? Wat levert het op?”.

Multitool

In onze aanpak zoeken we eerst naar de belangrijkste verbeterpunten in uw specifieke bedrijfsproces. Pas als we het daar over eens zijn, kiezen we passende oplossingen. Daarna maken we een praktische vertaalslag waar uw medewerkers zich in herkennen. Het begrijpen van een methode of het daadwerkelijk kunnen toepassen blijkt vaak een groot verschil, daarom helpt LOGICS bij een goede borging van de veranderingen. Dat biedt u uiteindelijk de kans om succes te vieren!

Laat u vrijblijvend informeren hoe LOGICS u kan helpen bij de keuze van de juiste tools!

LOGICS brengt haar
relaties tweemaal
per jaar door middel van
een digitale nieuwsbrief
op de hoogte over ontwikkelingen
met betrekking tot klanten of
projecten en over andere wetens-
waardigheden.

Wilt u onze nieuwsbrief ook
graag ontvangen? Meld u
dan aan via het contactformulier.

© 2009 - 2020 LOGICS bv    Adviesbureau voor prestatieverbetering in productielogistiek