Visie

De visie van LOGICS ligt besloten in onze bedrijfsnaam als een combinatie van
de woorden ‘logic’ en ‘logistics’: verbetering draait om kennis en structurering,
in het bijzonder als het gaat om logistiek.

In de visie van LOGICS is het verhogen van het kennisniveau bij functionarissen een wezenlijke toegevoegde waarde voor de continue verbetering bij elk bedrijf. Om die reden bestaat er volgens ons geen standaard oplossing en streven wij naar een goed begrip van onze voorstellen door de direct betrokken medewerkers. Daarbij verzorgen wij tijdens projecten een uitvoerige en heldere documentatie in de vorm van on-line procesbeschrijvingen.

Daarnaast is het hanteren van een integrale procesbenadering naar onze mening van essentieel belang voor het vinden van samenhangende oplossingen in iedere bedrijfsspecifieke situatie. Verbeteringen in het bedrijfsproces berusten op de combinatie van een drietal aspecten:

1. Functionaliteit – Invulling van en afstemming tussen processen
2. Informatie – Ondersteuning door en interfacing van gebruikte systemen
3. Organisatie – Beschrijving en borging van taken en verantwoordelijkheden

Bij de aanpak van productielogistieke verbeteringen moet altijd een balans worden gezocht tussen deze drie aspecten. Bedrijfsprocessen moeten efficiënt verlopen en goed op elkaar aansluiten. Daarbij moet het gebruik van informatiesystemen een adequate ondersteuning bieden. En aangezien logistiek vooral mensenwerk blijft, is het van belang om taken en verantwoordelijkheden duidelijk vast te leggen in werkinstructies en deze te borgen in de dagelijkse werkwijze. Overmatige aandacht voor één gebied leidt niet tot het beoogde resultaat. LOGICS zorgt ervoor dat deze aspecten op integrale wijze worden aangepakt.

Het beeldmerk van LOGICS staat symbool voor het motto van onze advisering.
Lees meer…
 
De stripfiguur Koen legt
op beeldende wijze
de aanpak van LOGICS
treffend uit.
Lees meer…
 
© 2009 - 2020 LOGICS bv    Adviesbureau voor prestatieverbetering in productielogistiek