Aanpak

Verandering die moet leiden tot verbetering vereist een eigen-zinnige aanpak. Het ‘eigen’ van LOGICS komt tot uitdrukking in onze persoonlijke betrokkenheid bij de opdrachtgever waardoor wij nadrukkelijk een actieve rol spelen in het veranderproces. Het ‘zinnige’ zit ‘m in de overtuiging dat de kennis overgedragen moet worden aan de mensen die uiteindelijk de taken moeten uitvoeren.

LOGICS is actief bij productiebedrijven en richt zich op een breed scala van logistieke processen. Met onze aanpak helpen wij deze bedrijven – die van oorsprong vaak het accent leggen op het technisch kunnen – om hun markpositie te versterken door verhoging van de leverbetrouwbaarheid, verkorting van de doorlooptijden, reductie van de tussenvoorraden en verhoging van de productiviteit.

Wij zijn in staat om sàmen met de functionarissen praktisch werkbare oplossingen te bedenken. Op basis van jarenlange ervaring hebben we een resultaatgerichte werkwijze ontwikkeld die bestaat uit een drietal fasen:

  1. Eerst leidt een analyse van de probleemstelling tot een verbetervoorstel. Zonder gezamenlijk doel voor ogen zal een verandering niet succesvol zijn.
  2. Vervolgens is begeleiding nodig bij de vertaalslag van idee naar praktijk. Voor een succesvolle implementatie moeten de informatiesystemen zo goed mogelijk worden ingericht en moeten de medewerkers worden begeleid in hun dagelijkse werkzaamheden.
  3. Tot slot is borging van de feitelijke aanpassingen in de werkwijze van belang. Zodoende wordt de kennis verankerd in de organisatie.


Met deze aanpak creëren wij een situatie waarin continu verbeteren vanzelfsprekend wordt.  Dat is wat wij bedoelen met “prestatieverbetering volgens LOGICS”.

Het beeldmerk van LOGICS staat symbool voor het motto van onze advisering.
Lees meer…
 
De stripfiguur Koen legt
op beeldende wijze
de aanpak van LOGICS
treffend uit.
Lees meer…
 
© 2009 - 2023 LOGICS bv    Adviesbureau voor prestatieverbetering in productielogistiek