Projecten

De projecten van LOGICS lopen uiteen van vraagstukken met betrekking tot strategische keuzes – over inrichting van het bedrijfsproces, indeling van een fabriekslay-out of logistieke concepten – tot praktische ondersteuning voor de specificatie van planningsfuncties of bij de selectie en het gebruik van informatiesystemen. Om een indruk te geven worden hieronder enkele voorbeelden beschreven.


Elke fabriek begint bij logistiek

Een kunststofverwerkend bedrijf in de voedings- en verzorgingsmiddelenindustrie loopt door een voortdurende marktgroei aan tegen de grenzen van de productiecapaciteit; nieuwbouw biedt de kans voor een grondige herziening van het proces. LOGICS heeft een fabriekslay-out ontworpen gericht op een optimaal logistiek verloop van de materiaalstroom, van granulaat tot verpakte eindproducten, waarbij ook alle productie-ondersteunende processen zijn ondergebracht in het ontwerp. Er is voorzien in een grote mate van flexibiliteit om te kunnen inspelen op veranderingen in productmix en volume.
Lees meer…


Betere aansturing door slimme inzet ERP-systeem

Vaak blijkt het niet eenvoudig om na invoering van het ERP-systeem de werkwijze aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door slim met de mogelijkheden om te gaan, is de aansturing toch te verbeteren.
Lees meer…


Prestatie-indicatoren zijn leidraad productieteams

De samenwerking tussen productieteams kan worden verbeterd door het gebruik van eenduidige prestatie-indicatoren die inzicht bieden in de aandachtspunten voor verbetering van de overall prestatie.
Lees meer…


Doorlooptijdbeheersing is sleutel van logistiek succes

Om als een betrouwbare schakel in een supply chain te kunnen opereren, is het allereerst van belang om de interne doorlooptijden goed te beheersen. Bij een bedrijf met meerdere productie-afdelingen vereist dat om te beginnen een goed model voor de productieplanning.
Lees meer…


Simulatie als hulpmiddel bij doorlooptijdverkorting

Tijdens een inventarisatie van de mogelijkheid voor verdere verkorting van de doorlooptijden in een productie-omgeving met complexe routingen en grillige orderinstroom wordt onderzocht op welke wijze en in welke mate simulatie van het productieproces hieraan een bijdrage kan leveren.
Het project wordt vanwege het vernieuwende en kennisintensieve karakter uitgevoerd in het kader van de subsidieregeling van ‘private innovatievouchers’.
Lees meer…


Materiaalstroom is basis voor lay-out van montage

Herinrichting van de montage-afdeling biedt niet alleen kansen voor een beter voorraadbeheer. Er ontstaan tevens mogelijkheden voor een verbetering van de efficiëntie en een verhoging van de servicegraad.
Lees meer…