Elke fabriek begint bij logistiek
Een kunststofverwerkend bedrijf in de voedings- en verzorgingsmiddelenindustrie loopt door een voortdurende marktgroei aan tegen de grenzen van de productiecapaciteit; nieuwbouw biedt de kans voor een grondige herziening van het proces. LOGICS heeft een fabriekslay-out ontworpen gericht op een optimaal logistiek verloop van de materiaalstroom, van granulaat tot verpakte eindproducten, waarbij ook alle productie-ondersteunende processen zijn ondergebracht in het ontwerp. Er is voorzien in een grote mate van flexibiliteit om te kunnen inspelen op veranderingen in productmix en volume.
Betere aansturing door slimme inzet ERP-systeem
Vaak blijkt het niet eenvoudig om na invoering van het ERP-systeem de werkwijze aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door slim met de mogelijkheden om te gaan, is de aansturing toch te verbeteren.
Doorlooptijdbeheersing is sleutel van logistiek succes
Om als een betrouwbare schakel in een supply chain te kunnen opereren, is het allereerst van belang om de interne doorlooptijden goed te beheersen. Bij een bedrijf met meerdere productie-afdelingen vereist dat om te beginnen een goed model voor de productieplanning.
Prestatie-indicatoren zijn leidraad productieteams
De samenwerking tussen productieteams kan worden verbeterd door het gebruik van eenduidige prestatie-indicatoren die inzicht bieden in de aandachtspunten voor verbetering van de overall prestatie.
Materiaalstroom is basis voor lay-out van montage
Herinrichting van de montage-afdeling biedt niet alleen kansen voor een beter voorraadbeheer. Er ontstaan tevens mogelijkheden voor een verbetering van de efficiëntie en een verhoging van de servicegraad.
Simulatie als hulpmiddel bij doorlooptijdverkorting
Tijdens een inventarisatie van de mogelijkheid voor verdere verkorting van de doorlooptijden in een productie-omgeving met complexe routingen en grillige orderinstroom wordt onderzocht op welke wijze en in welke mate simulatie van het productieproces hieraan een bijdrage kan leveren.
Het project wordt vanwege het vernieuwende en kennisintensieve karakter uitgevoerd in het kader van de subsidieregeling van 'private innovatievouchers'.

Logistieke sites


Nederland = Logistiek
De imagocampagne van
branche en overheid over
de betekenis van logistiek
slaat de spijker op z’n kop:
de kunst van ‘t slim organiseren.
Logistiek.nl
Dè site voor nieuws en
kennis over logistiek,
met achtergrondartikelen
over supply chain en productie.
© 2009 - 2023 LOGICS bv    Adviesbureau voor prestatieverbetering in productielogistiek