Elke fabriek begint bij logistiek

In de opzet van een nieuwe fabriek moet het primaire productieproces van injection moulding en assembly centraal staan. Tegelijkertijd is er een voortdurende interactie met ondersteunende activiteiten voor grondstoffen, matrijzen en expeditie. De uitdaging is om een efficiënte benutting van de productieruimte te combineren met aanpasbaarheid aan toekomstige vraag en verdere groei. Kerels van Staal heeft LOGICS gevraagd voor een van hun klanten de opties helder op een rij te zetten en te vertalen in een basisontwerp voor de fabriekslay-out.

in de oriëntatie op een nieuw te bouwen fabriek als mogelijke oplossing voor uitbreiding van de capaciteit ligt de nadruk op de logistieke inrichting van het productieproces. Derhalve legt het samenwerkingsverband Kerels van Staal de vraag voor aan LOGICS om een fabriekslay-out te ontwerpen als voorstudie ten behoeve van een investeringsaanvraag. I_KB architecten zorgt voor de visualisatie.

Op basis van het programma van eisen zijn eerst de randvoorwaarden aan oppervlaktes, processen en capaciteit vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten zijn een sterke integratie van processen en een hoge automatiseringsgraad. De feitelijke nieuwbouwlocatie – en voorafgaand zelfs de beslissing daartoe – is nog onbekend. Hiermee moet in het ontwerp rekening worden gehouden.

Het ontwerp voor de nieuwe fabriekslay-out is in een stapsgewijze opbouw uitgewerkt. Hierbij is als het ware van binnen naar buiten gewerkt: startend bij de spuitgietmachines en eindigend met de buitenwanden van de fabriekshal. Elke ‘bouwsteen’ is beschreven in de vorm van concepten en mogelijke varianten waarmee in een definitief ontwerp kan worden gevarieerd.

De kunststofspuitgietmachines en de assemblagestations zijn ingedeeld in productiecellen op basis van de ‘mix’ in aantallen en soorten producten. Door het gebruik van een terugkerend raster ontstaat de mogelijkheid voor uitwisseling en eventuele vervanging van de machines zonder ingrijpende consequenties. De toekomstige capaciteitsuitbreiding is gecombineerd met de ruimte voor warehousingactiviteiten.

Het ontwerp van de integrale fabriekslay-out omvat de kenmerkende materiaalstroom van granulaatkorrels en ‘master batches’, het automatische transport van dozen, de afvoer en tijdelijke opslag van eindproducten tot en met de expeditie. Niet alleen het onderhoud en de opslag van matrijzen, maar ook alle voorzieningen zoals koelwater en luchtfiltering zijn nauw verweven in het productieproces. Als laatste stap zijn de kantoorfaciliteiten en overige ruimtes opgenomen in het ontwerp.

Na een tussentijdse managementdiscussie zijn enkele keuzes herzien en er zijn op verzoek enkele alternatieven toegevoegd. Het ontwerp voor de nieuwe fabriekslay-out vormt in eerste instantie nog een discussiestuk en de basis voor een kostenraming.
Na goedkeuring van de investeringsaanvraag moet het ontwerp nog worden ingepast in de feitelijke bouwlocatie. Hierbij kunnen dezelfde ‘bouwstenen’ worden gebruikt met aangepaste posities en afmetingen. De integrale logistieke opzet blijft daarbij intact.

Ontwerpafbeeldingen: © Kerels van Staal / I_KB architecten bv / LOGICS bv