BOA Recycling Equipment

“BOA Recycling Equipment werkt continu aan de ontwikkeling van haar organisatie en heeft daarom aan LOGICS gevraagd om een voorstel uit te werken waarmee de planning en bewaking van de klantspecifieke projecten kan worden verbeterd. Het accent van het verbeterproject ligt in eerste instantie op het een ‘business model’ als kapstok voor de doelmatigheid en efficiëntie van het bedrijfsproces van BOA.”

BOA Recycling Equipment B.V. is producent en leverancier van machines voor afvalrecycling. Het productassortiment bestaat uit machines zoals balenpersen, transportbanden en shredders waarmee allerlei soorten afval kan worden verkleind, gescheiden, getransporteerd en verdicht. Er worden machines en complete systemen geleverd die worden gekenmerkt door robuustheid en rendement.

‘build on ambition’
www.boarecycling.com

Het project begint aan het eind van 2009 met een inventarisatie. Dit resulteert in een ‘business model’ dat als blauwdruk dient voor de beoogde werkwijze bij BOA. Het bedrijfsproces van BOA bestaat vooral uit engineering en assemblage-activiteiten; onderdelen worden meest ingekocht en machinale bewerkingen worden uitbesteed. Op basis van standaard modules worden klantspecifieke configuraties gerealiseerd. Daarmee is BOA bij uitstek te typeren als een productie-omgeving voor projectmatige machinebouw. Het voortbrengingsproces vereist dus een gestructureerde en gefaseerde aanpak van projecten; productielogistiek vervult een centrale rol in het business model en vormt de basis voor een goede tijdsmatige afstemming en een helder financieel inzicht. Het model beschrijft de diverse functies, de manier waarop deze op elkaar inhaken alsook de informatie die tussen processen moet worden uitgewisseld.

In het vervolgtraject zorgt LOGICS voor de kennisoverdracht naar betrokken functionarissen en voor een verankering van de aangepaste werkwijze, zodat BOA er in slaagt om de prestatie blijvend te verbeteren.