Demcon Production

Vanwege de toename van het aantal productieprogramma’s en de diversiteit ervan, in combinatie met de oplevering van onze nieuwe productiefaciliteit en logistiek centrum, is het een goed moment om een gestructureerde aanpak te bepalen voor de informatie- en materiaalstromen van alle klantorders. LOGICS heeft ons geholpen om de juiste accenten te leggen met een adequate planningsmethode die op onze situatie is toegesneden.”

DEMCON Production is onderdeel van de DEMCON Groep, die in 20 jaar is uitgegroeid van mechatronisch ingenieursbureau tot hoogwaardige technologieleverancier van high-tech systems en medical devices. Na de productontwikkeling door DEMCON Advanced mechatronics kan DEMCON Production het gehele traject verzorgen van prototypebouw, pre-productie tot en met seriematige assemblage naar klantwens. DEMCON Production is verantwoordelijk voor de inrichting van flexibele assemblagelijnen en de ontwikkeling van testprocedures met benodigde tooling en beschikt over moderne micromontage- en cleanroomfaciliteiten

‘proud and still ambitious’
www.demcon.nl

De oplevering van de nieuwe productiehal in Enschede en de inrichting van het aanpalende logistieke centrum vormt de aanleiding voor DEMCON Production om de opzet van het orderproces kritisch te laten beschouwen door LOGICS. Feitelijk is niet de fysieke verhuizing de belangrijkste verandering maar de transitie van prototype-afdeling naar een volwaardig programmagericht assemblagebedrijf. In het orderproces komen de kenmerken van een typische projectorganisatie samen met de overwegingen van een seriematige productieomgeving. Dat vraagt om een goede tijdsmatige afstemming van materialen en capaciteit.

In eerste instantie wordt LOGICS gevraagd om de beoogde opzet van het logistieke proces te verifiëren in de vorm van een quick scan. Al snel blijkt dat de focus sterk op de materiaalvoorziening ligt en dat de rol van productieplanning als coördinerende functie nog onderbelicht is. Derhalve wordt een vervolgopdracht geformuleerd om een planningsstructuur uit te werken waarmee een goede balans kan worden gevonden tussen flexibiliteit in de klantvraag en interne efficiëntie.

Allereerst is de logistieke complexiteit van het assemblageproces in kaart gebracht. Hierbij zijn voornamelijk het aantal productvarianten en de spreiding van het volume van invloed. De procesafloop is – logistiek gezien – betrekkelijk eenvoudig. De assemblagelijnen voor de programma’s zijn ingericht op basis van een lange termijn verwachting, in enkele gevallen met een forecast, en een maximum output rate. De programma-inrichting speelt een cruciale rol voor de haalbaarheid van de productieplanning.

Met name de grilligheid in afroep is een factor om rekening mee te houden in de productieplanning vanwege de benodigde capaciteit van medewerkers in uiteenlopende vaardigheidsniveaus. In mindere mate speelt ook de beschikbaarheid van kritische hulpmiddelen een rol.

Tot slot is de dagelijkse toewijzing van taken aan de assemblagemedewerkers ingevuld. Hoewel er verschillende specifieke competenties vereist kunnen zijn, zijn de medewerkers op meerdere programma’s inzetbaar. Deze flexibiliteit is ook nodig om de fluctuaties in de behoefte van de diverse programma’s op te vangen. Afgeleid van de werkuitgifte aan individuele medewerkers wordt ook de tijdige toelevering van materialen vanuit het logistieke centrum in de planningsstructuur geregeld.

Aangezien er tegelijkertijd een nieuw ERP-systeem wordt ingevoerd, kan de inrichting hiervan worden afgestemd op de voorgenomen procesafloop. De aanpak van LOGICS om de planningsstructuur in nauw overleg met direct betrokken functionarissen uit te werken sluit naadloos aan op de visie van DEMCON Production om het beoogde orderproces in te bedden in de reguliere werkwijze. Op deze wijze vormt productieplanning een vaste bouwsteen in het programmagerichte assemblageproces van DEMCON Production.