BOA Recycling Equipment

“BOA Recycling Equipment werkt continu aan de ontwikkeling van haar organisatie
en heeft daarom aan LOGICS gevraagd om een voorstel uit te werken waarmee
de planning en bewaking van de klantspecifieke projecten kan worden verbeterd.
Het accent van het verbeterproject ligt in eerste instantie op een ‘business model’ als basis voor de doelmatigheid en efficiëntie van het bedrijfsproces van BOA.”
     

BOA Recycling Equipment B.V. is producent en leverancier van machines voor afvalrecycling.
Het productassortiment bestaat uit machines zoals balenpersen, transportbanden en shredders waarmee allerlei soorten afval kan worden verkleind, gescheiden, getransporteerd en verdicht. Onder het motto Built On Ambition worden machines en complete systemen geleverd die worden gekenmerkt door robuustheid en rendement.

 
     

‘built on ambition’   
     
www.boarecycling.nl….

  Het bedrijfsproces van BOA bestaat vooral uit engineering en assemblage-activiteiten; onderdelen worden meest ingekocht en machinale bewerkingen worden uitbesteed. Op basis van standaard modules worden klantspecifieke configuraties gerealiseerd. Daarmee is BOA bij uitstek te typeren als een productie-omgeving voor projectmatige machinebouw. Het voortbrengingsproces vereist dus een gestructureerde aanpak van projecten; productielogistiek vervult hierin een centrale rol, dit vormt de basis voor een goede tijdsmatige afstemming en een helder financieel inzicht.

Het project begint aan het eind van 2009 met een inventarisatie. Dit resulteert in een ‘business model’ dat als blauwdruk dient voor de beoogde werkwijze bij BOA.
Het model beschrijft de diverse functies,
de manier waarop deze op elkaar inhaken alsook de informatie die tussen processen moet worden uitgewisseld.

In het vervolgtraject zorgt LOGICS voor de kennisoverdracht naar betrokken functionarissen en voor een verankering van de aangepaste werkwijze, zodat BOA er in slaagt om de prestatie blijvend te verbeteren.

Ga terug naar
het overzicht
met klanten

Kijk ook eens naar
de resultaten bij
onze projecten

Onze klanten zijn graag bereid
hun ervaringen met u te delen,
maar stellen het op prijs om
hiervoor niet rechtstreeks te
worden benaderd.

Wilt u meer weten over
de activiteiten van LOGICS
bij deze of andere klanten?
Neem dan nu contact op.

André Arentsen
0653382270
a.arentsen@logicsbv.nl 

© 2009 - 2020 LOGICS bv    Adviesbureau voor prestatieverbetering in productielogistiek