Simulatie als hulpmiddel bij doorlooptijdverkorting

Nadat het gehele bedrijfsproces van een productiebedrijf beter is gestructureerd, zodat tijdigheid en benutting goed tegen elkaar kunnen worden afgewogen, groeit de behoefte aan een duidelijk inzicht in de mogelijkheden voor verdere verkorting van de doorlooptijden.
De doelstelling van de inzet van simulatie is om op voorhand te kunnen vaststellen wat de beperkende factoren zijn en hoe dat in verschillende scenario’s kan worden opgelost.De aanleiding volgt uit de introductie van een nieuwe productlijn waarbij de vraag is gerezen òf en onder welke condities een verdere verkorting van de doorlooptijden mogelijk is en wat het effect zal zijn van het verwachte aanvullende orderpakket in uiteenlopende omvang.

Het project is bedoeld om de toepassing van processimulatie nader te onderzoeken. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van het softwarepakket FlexSim. Dit project wordt uitgevoerd in het najaar van 2009.

  Het productieproces wordt gekenmerkt door complexe routingen en een grillige orderinstroom.

In een inventarisatie zullen verschillende productiesituaties worden beschouwd.
De precieze werking zal worden bepaald voor de volgende situaties:
– productafhankelijke instel- en procestijd;
– grillig patroon van orderinstroom;
– divergente routing en materiaalstroom;
– parallelle processoren (fabricagecel);
– herstelbewerkingen;
– ploegenroosters;
– operatortoewijzing met synchronisatie over meerdere werkplekken;
– intern transport.

Vervolgens zal een ‘proof of concept’ met actuele data uit het ERP-systeem moeten uitwijzen of processimulatie werkelijk tot prestatieverbetering kan leiden, waarna modellering van het gehele proces volgt.

Kijk ook eens naar
de ervaringen van
onze klanten

Ga terug naar
de lijst met
projecten

Uiteraard is de beschrijving van
de projecten met onze aanpak
beknopt weergegeven.
Wij zijn natuurlijk graag bereid
om u een nadere toelichting te
geven op de mogelijkheden in
uw specifieke bedrijfssituatie.

Wilt u meer weten over
de projecten van LOGICS?
Neem dan nu contact op.

André van Kaam
0653384978
a.vankaam@logicsbv.nl 

© 2009 - 2023 LOGICS bv    Adviesbureau voor prestatieverbetering in productielogistiek