Radine

“Radine is specialist in het ontwikkelen van technische oplossingen die met een feilloze aanvoer en assemblage van onderdelen leiden tot een efficiënter productieproces bij haar klanten. Om het bedrijfsproces van Radine zelf verder te verbeteren heeft LOGICS aan de hand van een blauwdruk voor de werkwijze helder in kaart gebracht welk ERP-systeem het best past bij onze organisatie.”

Radine BV is specialist in het ontwerp en de productie van zogenoemde trilvullers voor een efficiënte aanvoer van onderdelen, en levert deze vaak als deel van een complete installatie voor geautomatiseerde assemblage. Elke oplossing is volledig custom-made en wordt gekenmerkt door de combinatie van eenduidige positionering met een hoge productiesnelheid. Radine is actief sinds 1967 en maakt vanaf 2004 als autonome dochteronderneming deel uit van Schaeffler AG.

‘we can handle it’
www.radine.nl

Aanleiding voor de vraag van Radine aan LOGICS is de behoefte aan vernieuwing van het ERP-systeem, dat van oorsprong vooral is gericht op handelsfunctionaliteit en dat niet op projectmatige machinebouw is toegespitst.
In de loop der tijd zijn naast het ERP-pakket diverse ‘losse’ hulpmiddelen ontwikkeld die de efficiëntie niet ten goede komen en de mogelijkheid voor bijsturing en analyse beperken.
Radine ziet de voorgenomen vervanging van het ERP-systeem als een goede gelegenheid om het eigen bedrijfsproces nog eens kritisch te (laten) beschouwen en heeft daarom een beroep gedaan op de expertise van LOGICS. Hierbij is voor Radine vooral de ervaring van LOGICS in het opstellen van een integraal bedrijfsprocesmodel van belang. Op verzoek van Radine is een gefaseerd 8-stappenplan door LOGICS voorgesteld zodat het project onder strakke regie verloopt.

Het accent in de werkwijze bij Radine ligt – vanwege de volledig klantspecifieke oplossingen – op de projectmatige afloop van processen, met een betrekkelijk uitvoerige calculatie- en offertefase en overlappende activiteiten van engineering, inkoop en montage tijdens de uitvoeringsfase.
LOGICS begeleidt de managementdiscussies over een verbeterde inrichting van het bedrijfsproces aan de hand van de voorgestelde blauwdruk en leidt hieruit de knock-out criteria en de scope voor een nieuw ERP-systeem af.

De short list voor de RfQ bevat 5 mogelijke ERP-pakketten. Na een weging van alle aspecten worden 2 leveranciers benaderd voor een demonstratie. Hiervoor is een gedetailleerde business case door LOGICS uitgewerkt, zodat Radine op basis van herkenbare situaties een goede vergelijking kan maken. Uiteindelijk is de indruk van het gebruikersgemak doorslaggevend voor de keuze van het ERP-systeem dat het best past bij de organisatie van Radine. Bij de invoering van het systeem is de blauwdruk van LOGICS steeds als basis gebruikt om uiteindelijk te komen tot het beoogde bedrijfsproces.