Watson-Marlow Bredel

“De aangepaste lay-out van onze complete montage-afdeling en de verbeterde aansturing zoals die door LOGICS zijn uitgewerkt heeft ons in staat gesteld alle pompconfiguraties op klantorder te monteren; en dat met minder voorraden en tegelijkertijd kortere levertijden.”

Bredel Hose Pumps BV is als producent van hogedruk slangenpompen in 30 jaar uitgegroeid tot de wereldmarktleider op het gebied van industriële toepassingen met abrasieve, corrosieve of viskeuze media. Bredel is inmiddels onderdeel van de Watson-Marlow Fluid Technology Group.
De eenvoud van het werkingsprincipe van de slangenpomp is uitgevoerd in een robuuste serie SPX-pompen met unieke eigenschappen van capaciteit, omkeerbare draairichting en droogloop.

‘the heart of the matter’
www.bredel.com
www.wmfts.com

Het project bij Bredel Hose Pumps is initieel met name gericht op de herindeling van de montage-afdeling met als doel om tot een ordergerichte afhandeling van klantspecifieke pompconfiguraties te komen. Daarvoor is het bedrijfsproces ook in breder verband beschouwd.
Aansluitend is er aandacht besteed aan het gebruik en de systeeminrichting van het ERP-systeem, in het bijzonder op het gebied van de productspecificatie (PCF),  de materiaalbehoefteberekening (MRP) en het voorraadbeheer.In een vervolgtraject zijn de processen uitgewerkt in werkinstructies. Daarbij zijn er op diverse gebieden verbeteringen doorgevoerd, zoals bij de detailplanning, de ingangscontrole en het orderpicken.

De belangrijkste resultaten zijn behaald op de punten:
– Efficiëntere materiaalstromen;
– Betere administratieve afhandeling;
– Kortere ordergerichte doorlooptijden;
– Adequate aansturing op behoefte.Al met al is hiermee de leverprestatie verbeterd bij een lager kostenniveau.