Wila

“De opzet van het procesmatige bedrijfsmodel dat door LOGICS is uitgewerkt, vormt de basis voor onze integrale logistieke organisatie, waardoor we servicegraad en kosteneffectiviteit voortdurend tegen elkaar kunnen afwegen.”

Wila BV heeft zich ontwikkeld tot dè toonaangevende producent van hoogwaardige kantpersgereedschappen met bijbehorende accessoires zoals modulaire snelspansystemen en verstelbare bombeerinrichtingen.
Kenmerkend voor de New Standard-producten die door Wila zijn ontwikkeld is de nauwkeurigheid, instelbaarheid en duurzaamheid.

‘press brake productivity’
www.wilatooling.com

Het project bij Wila heeft als doel om alle bedrijfsprocessen in het traject van de orderafhandeling optimaal op elkaar af stemmen.
Deze logistieke organisatie-ontwikkeling beslaat derhalve alle functiegebieden,
van verkoop via planning en inkoop tot productie en expeditie. De centrale as in het besturingsmodel wordt gevormd door de functies van verkoopprognose, capaciteitsplanning, tactische inkoop en werkplaatsbesturing.
In het project is zowel de werkwijze aangepast als de computerondersteuning volledig opnieuw gespecificeerd en ontwikkeld.

De behaalde resultaten liggen onder meer op het vlak van:
– Realistische capaciteitsplanning op basis van gebalanceerde werklast;
– Verbeterde beschikbaarheid voor verkoop;
– Beheersing van doorlooptijden;
– Verlaging van onderhandenwerk.